Preoperativna priprema

Preoperativna priprema pacijenta

Preoperativna priprema pacijenta podrazumeva niz postupaka kojima se utvrđuju zdravstveno stanje, operativni rizik i procenjuje se postoperativni tok. Ukoliko postoje prateće bolesti i stanja koja mogu uticati na tok operacije i oporavak, ona se mogu stabilizovati, ublažiti ili otkloniti odgovarajućim terapijskim metodama (šećer, povišen pritisak, infekcija, itd).

Upravo zato, preoperativna priprema u velikoj meri utiče na uspešnost operacije i mogućnost pojave komplikacija.

Operacija može da bude bezbedna i efikasna ako je pacijent pripremljen na najbolji mogući način. U toku preoperativne pripreme utvrđuje se da li postoji potreba za anestezijom (npr. ukoliko je operacija trajna), kojim anestetikom će se primeniti (npr. lokalno ili sistematsko). Priprema za operaciju uključuje i uputstvo pacijentu o tome kako da se drži određenog dana pre operacije, kao i o tome kako da postupa nakon operacije. Pregled možete zakazati u Global Prevent-u u Novom Sadu.

Detaljna anamneza i pregled će, uz laboratorijske nalaze krvi i urina i podatke o alergiji na hranu i lekove, biti dopunjena radiografijom srca i pluća, EKG-om i internističkim pregledom. U preoperativnu pripremu, pored svega navedenog, spada i određivanje krvne grupe i RH faktora.

Preoperativna priprema pacijenta zavisi od kliničke dijagnoze, metoda lečenja, te mogućnosti pojedinih pregleda. Svaka intervencija, u kojoj pacijent ulazi u operacionu salu, zahteva određene preoperativne preglede:

  • Rtg pluća/ nativni snimak pluća / da bismo proverili pluća (ne mali broj puta smo otkrili neželjene promene na plućima) radi se Rtg pluća sa mišljenjem specijaliste pulmologa. Ne brinite za dozu zračenja, jedan rtg snimak jednak je jednom letu avionom.
  • Internistički nalaz sa Ekg-om daje uvid u Vaše opšte zdravlje.
  • Ukoliko se radi operacija dojki radi se ultrazvuk ili mamografija u zavisnosti od godina pacijentkinje.
  • Laboratorija pokazuje kako rade jetra, bubrezi, bešika i ostali organi

Na primer: pacijent koji ima povećan šećer imaće drugačiju pripremu nego pacijent koji nema problema sa povišenim vrednostima glukoze (šećer u krvi). Sve što pita naš internista, ili anesteziolog je od vitalne važnosti za Vase zdravlje.