Spirometrija

Spirometrija
Spirometrija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda kojom se procenjuje zapremina plućnog vazdušnog prostora i protok vazduha kroz disajne puteve. Omogućava da vidimo koliki je kapacitet, tj. volumen pluća ispitanika i da procenimo kakav je protok vazduha kroz disajne puteve. Spirometriju je potrebno izvršiti kod osoba koje imaju tegobe (otežano disanje, osećaj nedostatka vazduha, brže zamaranje, kašalj, sklnost ka alerijama itd).   Primenom ove procedure dobijaju se brojni parametri kao što su plućni volumeni, plućni kapacitet, vitalni kapacitet te disajni volumeni u funkciji vremena kao što je forsirani ekspiratorni volumen (FEV1). Ova metoda se koristi za postavljanje dijagnoze nekih plućnih oboljenja, a pre svega hronične opstruktivne bolesti pluća i procene težine iste. Ona se takođe koristi u dijagnostici astme, bronhiektazija, emfizema pluća, tumora pluća i cistične fibroze. Pored toga, ova metoda je od velike koristi i za procenu efekta terapije koja se primenjuje u lečenju ovih bolesti.

S2 images S 1

Razlozi izvođenja spirometrije
  • Da se izmeri  opstrukcija protoka vazduha u disajnim putevima i postavi definitivna dijagnoza  HOBP.
  • Da se potvrdi postojanje opstrukcije u disajnim putevima
  • Da se potvrdi postojanje opstrukcije u disajnim putevima
  • Da se proceni težina opstrukcije u disajnim putevima u HOBP i odredi stepen potrebne terapije
  • Da se otkrije opstrukcija u disajnim putevima pušača koji  imaju  ili još uvek nemaju simptome bolesti
  • Da se prati progresija HOBP
  • Da se proceni jedan aspket odgovora na terapiju
  • Da se proceni prognoza (FEV1) u HOBP
  • U pre-operativnoj proceni