Inhalatorna terapija

Inhalatorna terapija

Inhalatorna terapija omogućava bezbolnu i bezbednu lokalnu primenu lekova. Lek se udiše preko maske za lice i nos, čime se omogućava plasiranje leka odgovarajuće doze, pri odgovarajućoj brzini, i odgovarajuće veličine čestica, do najsitnijih delova pluća, gde se ostvaruje njihov terapijski učinak.

 

“Pumpica” je popularan naziv za lekove koji se koriste u lečenju astme i hronične opstruktivne bolesti  pluća. Doza leka koja se na taj način unosi znatno je niža od doze istih lekova koji se primenjuju u tabletama.

 

Uslov uspeha inhalatorne terapije je pravilna inhalacija, i zato je važno da lekar pokaže pravilnu tehniku inhalacije leka pre nego što ga preporuči pacijentu, kao i da povremeno na kontrolnim pregledima proveri ispravnost tehnike inhlacije.

 

Oralna ili inhalatorna terapija se upotrebljava kod pacijenata sa stabilnom bolešću kako bi se smanjila dispnea i poboljšala tolerancija napora.

 

Prednosti inhalatorne terapije

 

  • lek direktno deluje na sluznicu traheobronhijalnog stabla
  • postizanje visoke koncentracije leka u disajnim putevima i brzo dejstvo
  • korišćenje niskih doza leka
  • retka su neželjena dejstva i sistemske pojave zbog niske koncentracije leka u plazmi

IT3 IT1 IT2